Bestaande bouw

Ideaal voor herbestemming van bestaande objecten naar huisvesting voor jongeren, starters en internationale medewerkers op de woningmarkt.