Flexwonen

Flexwonen

Flexwonen omvat zowel het wonen in conceptuele en verplaatsbare woningen als de (tijdelijke)  bewoning van bestaande panden zonder woonbestemming. Deze woningen hebben een tijdelijk karakter en zijn ontworpen om gemakkelijk verplaatst te kunnen worden naar een andere locatie.
Conceptuele en verplaatsbare woningen kunnen voor een bepaalde periode (vaak maximaal 10 jaar, maar soms ook 15 jaar) op een tijdelijke locatie worden geplaatst, mogelijk via een tijdelijke omgevingsvergunning. De bewoning van deze woningen is ook tijdelijk van aard.

Bestaande gebouwen zonder oorspronkelijke woonbestemming kunnen efficiënter worden benut. Dit kan variëren van de transformatie van leegstaande kantoren en schoolgebouwen tot tijdelijke bewoning van vakantiewoningen. Flexwonen kan in principe een oplossing bieden voor diverse huishoudens. Flexibele woningen kunnen dienen als tussenoplossing voor bewoners in afwachting van een definitieve woning. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren die nog bij hun ouders wonen, mensen die gaan scheiden, expats, spoedzoekers, urgent woningzoekenden, en voor de opvang van statushouders.

Belangrijk onderdeel van een flexwoning is de sanitaire voorziening. Een prefab badkamers sluit goed aan bij de uitganspunten van een flexwoning: flexibel, degelijk. Daarnaast kent een prefab badkamer een hoge mate van losmaakbaarheid. Dit draagt bij aan een circulaire economie.

Flexwoningen worden snel en flexibel geplaatst, waarbij prefab constructies zorgen voor snelle bouwprocessen. Prefab badkamers zijn dan ook bijzonder geschikt voor flexwoningen vanwege hun efficiëntie en snelle installatie. Daarnaast kent een prefab badkamer een hoge mate van losmaakbaarheid. Dit draagt bij aan een circulaire economie.

Bekijk onze projecten

Benieuwd wat we voor uw project kunnen betekenen? Maak een afspraak om onze showroom te bezoeken.