Garantie

Garantie bij S-Pod Benelux

S-Pod Benelux biedt, in samenwerking met partners Altor Industrie en Greenbox, uitgebreide garantie op haar producten. Op deze pagina informeren wij u graag over de details.

De onderhoudstermijn bedraagt één jaar en gaat in bij oplevering van het project. De garantieperiode voor de badkamer omvat 10 jaar voor waterdichtheid en constructie, 2 jaar voor kranen en keramiek, en 2 jaar voor de entreedeur en accessoires.

In geval van aanspraak op garantie fungeert S-Pod Benelux BV als eerste aanspreekpunt. Schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik of nalatigheid door gebruikers valt nadrukkelijk buiten de bovengenoemde onderhouds- en garantieperiode. Het is daarom van belang gebruikers te wijzen op onze onderhoudsvoorschriften.

Bouwkundige gebreken en gebreken aan de installatiewerken die zich voordoen binnen de onderhoudstermijn en redelijkerwijs niet veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik, worden uiteraard hersteld. Na afloop van de onderhoudstermijn is S-Pod Benelux niet langer aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken.

Benieuwd wat we voor uw project kunnen betekenen?

Maak een afspraak om onze showroom te bezoeken.